werking en achtergrond van de kinesiologie

Kinesiologie betekent letterlijk "leer van de bewegingen van het lichaam” 

Werking Kinesiologie


Energie
Binnen de kinesiologie werken we met energie. Energie lijkt mogelijk een vaag begrip omdat we het niet kunnen zien. Maar we ervaren het des te meer: " vandaag heb ik veel energie” of "mijn energie staat op een laag pitje”of daar krijg ik energie van”. Energie is overal in en om je lichaam heen te vinden. Het stroomt door je lichaam o.a. via de meridianen. Dit zijn energiebanen. De energie in deze banen, maar ook in de rest van je lichaam, hoort vrij en gelijkmatig te stromen. Als dit voor langere tijd onderbroken wordt of stagneert, kan dit klachten geven. Je kan dit vergelijken met een tuinslang waar het water doorstroomt. Als er een knoop in de tuinslang zit, stroomt het niet. Blokkades in de energiebanen kan je met zo’n knoop vergelijken. Tijdens de behandeling lossen we onder andere de knopen op.
De energie stroomt niet alleen in de energiebanen, maar in heel je systeem. Alles heeft energie en op allerlei niveaus en lagen kan energie vastzitten of te weinig zijn of geblokkeerd zijn geraakt. Dit kan allerlei redenen hebben.  Met de spiertest "lezen” we de energiestroom.


Spiertest
De spiertest is een zachte handmatige weerstandsoefening, waarbij de bedoeling is dat men de arm of een ander lichaamsdeel in een bepaalde positie houdt. Door druk uit te oefenen en dan te voelen hoe de spier reageert, lezen we de informatie vanuit het lichaam. De spiertest is een samenwerking tussen de tester en geteste. De spiertest geeft of balans aan: Zonder moeite kan de persoon die getest wordt de gegeven druk goed weerstaan. Het kost geen extra energie.(andere termen die je hoort: sterk, staat aan, locking) of geeft onbalans aan: De druk is niet tegen te houden of de spier raakt in een overstrekte toestand. Het kost ons energie of die gaat vast zitten. (zwak, staat uit, unlocking of overlocked )De spiertest is gebaseerd op neurologische principes. Sensomotorische informatie (ervaring van druk) gaat naar de hersenen en de hersenen sturen informatie terug ( spier, reageer op een bepaalde manier). De kracht of zwakte van de spier wordt niet getest, de spier wordt gebruikt als feedback-instrument om neurologische en energetische systemen te evalueren. 
Een onbalans is een blokkade in de energiestroom. Dit heeft invloed op de reactie die de spieren geven. Daardoor kunnen we onbalansen testen in het gehele systeem.
Met deze kennis gaan we zoeken waar de balans in het lichaam verstoord is geraakt. Vervolgens kijken we wat het lichaam nodig heeft om weer te herstellen.


Stress als breed begrip.
Onbalans, of het niet vrij kunnen stromen van energie, hangt altijd samen met stress. Stress is hierbij een breed begrip en staat hiervoor : alles wat maakt dat een cel, een orgaan, een energiebaan, een systeem en het lichaam niet kan werken op een manier waarvoor het bedoeld is. Deze stress ontstaat door de stress zoals voor ons bekender is: Iets geeft spanning. Dit kan door allerlei gebeurtenissen, ervaringen, woorden, emoties, e.a.
Stress is een non-specifieke reactie van het lichaam op willekeurige eisen en vragen die van buitenaf gesteld worden (H.Selye). Deze stress heeft nut, maar als deze spanning niet afgebouwd wordt, gaat het in het lichaam vastzitten en daar krijgt een mens op de duur last van.
Daarnaast speelt mee dat het lichaam een groot geheugen heeft.
Kinesiologie is gebaseerd op de overtuiging dat het lichaam alle informatie opslaat. Dit tot in de kleinste cel. Dit geheugen is nuttig, het helpt ons om goed met dingen om te gaan, maar doordat je leert en ontwikkelt, wordt bepaalde informatie uit dat geheugen overbodig. Het gaat je dan belemmeren in plaats van helpen. Dit heeft invloed op het energiesysteem en kan bij een behandeling zichtbaar worden. Doordat het naar het bewuste komt kan je er wat mee doen en het veranderen in een manier die past bij je huidige leven. Het is niet altijd zo dat je het je bewust wordt, maar doordat tijdens de behandeling voortdurend stress afgevoerd wordt kan het hele energiesysteem vrijer bewegen en kan je gemakkelijker met zaken om gaan, kom je bij je eigen weten en kan het zelfhelend vermogen van je lijf aan de slag. 


Gezondheidsdriehoek
Kinesiologie gaat uit van de gezondheidsdriehoek. De drie zijden van de driehoek zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Een onbalans in één van de gebieden heeft invloed op de andere twee. Alle drie de zijden worden beïnvloed door hoe de energie stroomt. Dit is te plaatsen in het midden van de driehoek. Voorbeelden van onbalans op de drie zijden:
Structuur/Fysiek: Eenzijdige werkhouding, verstappen, pijn, verhoogde spierspanning
Chemie             : Geen voedend eetpatroon, slechte of niet geschikte voeding, luchtvervuiling, allergieen, vitamine- of mineralentekort
Emotioneel        : Psyche, emoties, gedrag als spanningen, vastgehouden emoties, schuldgevoel, eenzaamheid, angst


Als iemand zich fysiek niet goed voelt, gaat hij zich vaak ook somber voelen en wordt hij gevoeliger voor bijvoorbeeld het eten van suiker.


5 elementen /7 elementen 
Binnen de kinesiologie wordt ook met de 5 elementen vanuit de chinese geneeskunde. Zeker binnen de touch for Health speelt dit een belangrijke rol. Binnen de stroming van Applied Physiology wordt gebruik gemaakt van een 7 elementen. 

Kortom:
De kinesiologie helpt je blokkades op te heffen, stress vrij te laten komen, haalt ervaringen die van belang zijn omhoog en wijst je op wat er speelt ten aanzien van jouw vraag of klacht. Het energiesysteem komt in balans en je "wilsenergie” wordt sterk gemaakt.. Het geeft je de kracht om iets aan te pakken. Je helpt jezelf en je proces om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Als je niets verandert in je patronen is er kans dat je klacht weer terugkomt of dat er een ander voor in de plaats komt.Echter de kinesiologie werkt zo krachtig dat er altijd verandering merkbaar is. De blokkades zijn immers opgelost en de stress die vastzat in een bepaald gebied is weg, waardoor dit merkbaar zal zijn. Je merkt dat bijvoorbeeld aan het feit dat zaken die makkelijker gaan, je fysieke klachten worden zachter en over gaan , je steviger in je schoenen staat, je gehele welzijn verbetert.


Kinesiologie is een proces van samenwerking. Het is geen werkwijze van: los jij het maar op. Als kinesioloog faciliteer ik en zet ik een proces in gang. Het is een samenspel waarbij een appèl wordt gedaan op de wijsheid van je lichaam. Het is jouw proces en de kinesioloog begeleidt dat en vertaalt wat jouw lichaam aangeeft en nodig heeft.

 Als u bedenkt dat we energiewezens zijn, die zijn ontworpen om energie om te zetten in neurale codes, kan dat u helpen om u meer bewust te worden van uw eigen energetische dynamiek en intuïtie. (Jill Bolte Taylor, Onverwacht inzicht)Achtergrond

De kinesiologie in ontstaan in Amerika in de jaren 60. George Goodheart , een chiropractor experimenteerde met spiertesten om de effectiviteit van zijn behandeling te kunnen bepalen. Hij ontdekte dat een aantal geïsoleerde spieren een relatie hebben met een energiebaan. Deze energiebanen staan weer in relatie tot een orgaan of systeem.Deze man is dit uit gaan bouwen en bundelde kennis en ervaring vanuit de chiropractie met fysiotherapie, geneeskunde, acupunctuur, voedingsleer en psychologie.Wat hij ontdekt heeft, is uitgebouwd en heeft zich in de loop van de tijd verder ontwikkeld met als resultaat een vakgebied met vele stromingen. 


Enkele belangrijke namen van mensen die een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinesiologie hebben gespeeld en nog spelen. Hierbij:
John Thie heeft Touch for Health (aanraking voor de gezondheid) ontwikkeld. Een methode vol technieken die te gebruiken is voor leken om zo bij te dragen aan hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Het werkt spier- en energieversterkend. Het is een basis voor professionals.
Wayne Topping,is de grondlegger van de Wellness kinesiologie.
Alan Beardall,ontdekte vele handmodes waardoor de informatie vanuit de spiertest specifieker gemaakt wordt. Een handmode is als een mudra (een vorm die je met je vingers en hand maakt) die een link hebben met een bepaalde energiestroom in het lichaam. Je kan het zien als het afstemmen op een frequentie bij een radio
Richard Utt,is de grondlegger van de "Applied Physiology”. Hij ontwikkelde onder andere een systeem waarin de samenhang tussen alle energiebanen een centrale rol speelt. Dit wordt weergegeven in het hologram. Tevens gaat hij uit van 7 elementen Hugo Tobar,bouwt deels voort op het hologram van Richard Utt en heeft een geweldige bijdrage geleverd in het ontwikkelen van formats. Dit zijn combinaties van handmodes en acupunctuur punten die gelinkt zijn aan specifieke gebieden van het lichaam, waardoor je heel gericht werkt. Zijn stroming heet neuro-energetische kinesiologie. Ik werk hier graag mee.
Coby Schasfoort heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinesiologie in Nederland. Zij heeft onder andere woord- en leefblind ontwikkeld.
Deze rij kan veel langer zijn omdat veel mensen hun bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de kinesiologie en er veel stromingen zijn. 
Verder is de kinesiologie, doordat het een jong vakgebied is, nog steeds volop in beweging en ontwikkeling.